ALWAYS READY -KULLEN

Zappajos Always Ready Ellla

Ägare: Jens Persson

Rtg: HD: B/C, ED: Ua

MH: Känd mental status m 1 på skott

Övrigt: Ella tränas i specialsök och IGP. Ella bistår även husse som spår och sökhund på järv i SLU´s forskning.


Ni kan även följa Ella på Instagram:

Ellas IG


Zappajos Always Ready Dionysos

Ägare: Robin Marunga

Rtg: HD: B/B ED: Ua

MH: Känd mental status m 1 på skott

Övrigt: Dio tränas i Bruks Spår & Sök, Mondioring och Specialsök.